• 02/TB-PGDĐT (18/01/2024) - Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa năm 2024
  • 1188/QĐ-UBND (08/08/2023) - Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
  • 12/QĐ-PGDĐT (17/01/2023) - Phân công cán bộ, công chức, viên chức trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 04/PGDĐT (05/01/2023) - Thông báo: Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa năm 2023
  • 04/QĐ-PGDĐT (05/01/2023) - Quyết định Ban hành Nội quy tiếp Công dân
ĐANG CẬP NHẬT: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025

ĐANG CẬP NHẬT: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025 A. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT – Lớp 10 chuyên Toán: <Đang cập nhật> – Lớp 10 chuyên Tin: <Đang cập nhật> – Lớp 10 chuyên Lý: <Đang cập nhật> [...]
Hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 bằng hình thức trực tuyến

Hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 bằng hình thức trực tuyến

Lượt xem:

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025 sẽ được thực hiện qua trang [...]