CHÍNH THỨC: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2023 – 2024

A. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

1. Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên
– Lớp 10 chuyên Toán: Tuyển 70 học sinh, có điểm xét tuyển từ 33,00 trở lên.
– Lớp 10 chuyên Tin: Tuyển 30 học sinh, có điểm xét tuyển từ 26,15 trở lên.
– Lớp 10 chuyên Lý: Tuyển 36 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36,45 trở lên.
– Lớp 10 chuyên Hóa: Tuyển 36 học sinh, có điểm xét tuyển từ 37,85 trở lên.
– Lớp 10 chuyên Sinh: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển từ 31,90 trở lên.
– Lớp 10 chuyên tiếng Anh: Tuyển 70 học sinh, có điểm xét tuyển từ 37,90 trở lên.
– Lớp 10 chuyên Văn: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36,40 trở lên.
– Lớp 10 chuyên Sử – Địa: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển cụ thể như sau:
+ Chuyên Sử: có 17 học sinh, có điểm xét tuyển từ 33,60 trở lên;
+ Chuyên Địa: có 18 học sinh, có điểm xét tuyển từ 34,40 trở lên.
Tổng số có 347 học sinh được xét tuyển vào các lớp chuyên.
2. Tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên cho các thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh
Tuyển 80 học sinh có điểm xét tuyển từ 23,25 trở lên vào các lớp không chuyên.
Tổng số có 427 thí sinh được đề nghị xét tuyển vào các lớp 10 chuyên và không chuyên năm học 2023 – 2024 (đạt 99,30% so với chỉ tiêu được giao)
B. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT
1. THPT Trần Quốc Tuấn: NV1: 31,7 điểm;
2. THPT Bình Sơn: NV1: 28,4 điểm; NV2: 31,3 điểm;
3. THPT Võ Nguyên Giáp: NV 1: 27,3 điểm, NV 2: 29,3 điểm;
4. THPT số 2 Mộ Đức: NV1: 26,7 điểm;
5. THPT số 1 Đức Phổ: NV1: 25,3 điểm;
6. THPT Số 1 Tư Nghĩa: NV 1: 24,3 điểm; NV 2: 28,0 điểm;
7. THPT số 1 Nghĩa Hành: NV 1: 24,3 điểm;
8. THPT Lê Trung Đình: 23,6 điểm, NV 2: 25,7 điểm;
9. THPT Phạm Văn Đồng: NV 1: 22,1 điểm;
10. THPT Trần Quang Diệu: 21,0 điểm; NV 2: 25,7 điểm;
11. THPT Ba Gia: 19,9 điểm, NV 2: 22,0 điểm;
12. THPT Nguyễn Công Trứ: NV 1: 19,3 điểm, NV 2: 21,7 điểm;
13. THPT Lê Quý Đôn: NV 1: 19 điểm, NV 2: 21,4 điểm;
14. THPT Huỳnh Thúc Kháng: 18,7 điểm; NV 2: 23,0 điểm;
15. THPT Trần Kỳ Phong: 18,6 điểm, NV 2: 22,7 điểm;
16. THPT số 2 Đức Phổ: 18,6 điểm; NV 2: 21,8 điểm;
17. THPT Nguyễn Công Phương: 18,2 điểm; NV 2: 20,2 điểm;
18. THPT Lương Thế Vinh: NV 1: 17,8 điểm, NV 2: 20,3 điểm;
19. THCS và THPT Vạn Tường: NV 1: 17,5 điểm, NV 2: 23,1 điểm;
20. THPT số 2 Tư Nghĩa: 17,1 điểm; NV 2: 19,1 điểm;
21. THPT Sơn Mỹ: NV 1: 16,3 điểm, NV 2: 18,3 điểm;
22. THPT Lý Sơn: NV 1: 16,3 điểm;
23. THPT Chu Văn An: NV 1: 15,8 điểm, NV 2: 18,3 điểm;
24. THPT số 2 Nghĩa Hành: NV 1: 14,2 điểm, NV 2: 16,2 điểm;
25. THPT Thu Xà: NV 1: 14,1 điểm, NV 2: 18,1 điểm;
C. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH
Tuyển các học sinh có điểm thi tuyển từ 15,5 điểm trở lên. Đối với các em học sinh có điểm thi tuyển 15,5 điểm thì điểm trung bình các môn cả năm lớp 9 từ 8,5 trở lên./.