Trường Tiểu học Nghĩa Kỳ Bắc (huyện Tư Nghĩa) được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận và cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 kể từ ngày 08/01/2024.

Lượt xem:

Đọc bài viết