ĐANG CẬP NHẬT: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025

ĐANG CẬP NHẬT: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025 A. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT – Lớp 10 chuyên Toán: <Đang cập nhật> – Lớp 10 chuyên Tin: <Đang cập nhật> – Lớp 10 chuyên Lý: <Đang cập nhật> – Lớp 10 chuyên Hóa: <Đang cập nhật> – Lớp 10 chuyên Sinh: <Đang cập nhật> – Lớp 10 chuyên [...]
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi, năm học 2024-2025

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi, năm học 2024-2025

Lượt xem:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi, năm học 2024-2025 [...]
Hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 bằng hình thức trực tuyến

Hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 bằng hình thức trực tuyến

Lượt xem:

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025 sẽ được thực hiện qua trang web: https://quangngai.tsdc.edu.vn/ Dưới đây là hướng dẫn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025 dành cho cha [...]
Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Lượt xem:

Ngày 21/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Theo đó, năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo Chương trình GDPT năm 2006. Do đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như Kỳ thi tốt nghiệp [...]
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

Lượt xem:

Tại Công văn 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Ngày 26/6/2024 bắt đầu làm thủ tục dự thi; ngày 27,28/6/2024 tổ chức coi thi; ngày 29/6/2024 là ngày thi dự phòng. Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp [...]
QUẢNG NGÃI: Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

QUẢNG NGÃI: Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Lượt xem:

   Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 457/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2024 về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.    Theo [...]
QUẢNG NGÃI: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025

QUẢNG NGÃI: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025 tại Quyết định số 164/QĐ-UBND. Theo đó, đối với các trường tổ chức thi tuyển, sẽ tổ chức các môn thi cụ thể như sau: – Trường PTDTNT THPT tỉnh thi 2 môn: Ngữ văn và Toán. – Trường THPT công lập thi 3 [...]
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi năm học 2023-2024

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi năm học 2023-2024 [...]
Trang 1 / 212 »