QUẢNG NGÃI: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025

QUẢNG NGÃI: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025 tại Quyết định số 164/QĐ-UBND. Theo đó, đối với các trường tổ chức thi tuyển, sẽ tổ chức các môn thi cụ thể như sau: – Trường PTDTNT THPT tỉnh thi 2 môn: Ngữ văn và Toán. – Trường THPT công lập thi 3 [...]
Quảng Ngãi: Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quảng Ngãi: Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lượt xem:

Ngày 08/8/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thời gian cụ thể như sau: Tựu trường vào ngày 28/8/2023. Riêng đối với lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8/2023. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2023; bắt [...]