ĐANG CẬP NHẬT: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 – 2025

A. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

– Lớp 10 chuyên Toán: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên Tin: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên Lý: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên Hóa: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên Sinh: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên tiếng Anh: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên Văn: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên Sử: <Đang cập nhật>
– Lớp 10 chuyên Địa: <Đang cập nhật>
B. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT
1. THPT Trần Quốc Tuấn: <Đang cập nhật>;
2. THPT Bình Sơn: <Đang cập nhật>;
3. THPT Võ Nguyên Giáp: <Đang cập nhật>;
4. THPT số 2 Mộ Đức: <Đang cập nhật>;
5. THPT số 1 Đức Phổ: <Đang cập nhật>;
6. THPT Số 1 Tư Nghĩa: <Đang cập nhật>;
7. THPT số 1 Nghĩa Hành: <Đang cập nhật>;
8. THPT Lê Trung Đình: <Đang cập nhật>;
9. THPT Phạm Văn Đồng: <Đang cập nhật>;
10. THPT Trần Quang Diệu: <Đang cập nhật>;
11. THPT Ba Gia: <Đang cập nhật>;
12. THPT Nguyễn Công Trứ: <Đang cập nhật>;
13. THPT Lê Quý Đôn: <Đang cập nhật>;
14. THPT Huỳnh Thúc Kháng: <Đang cập nhật>;
15. THPT Trần Kỳ Phong: <Đang cập nhật>;
16. THPT số 2 Đức Phổ: <Đang cập nhật>;
17. THPT Nguyễn Công Phương: <Đang cập nhật>;
18. THPT Lương Thế Vinh: <Đang cập nhật>;
19. THCS và THPT Vạn Tường: <Đang cập nhật>;
20. THPT số 2 Tư Nghĩa: <Đang cập nhật>;
21. THPT Sơn Mỹ: <Đang cập nhật>;
22. THPT Lý Sơn: <Đang cập nhật>;
23. THPT Chu Văn An: <Đang cập nhật>;
24. THPT số 2 Nghĩa Hành: <Đang cập nhật>;
25. THPT Thu Xà: <Đang cập nhật>;
C. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH
<Đang cập nhật>