Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/7/2023, UBND huyện Tư Nghĩa ban hành quyết định số 4117/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2023.

Theo đó, năm 2023, tuyển dụng 52 viên chức giáo viên làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2023 (được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tại Công văn số 2119/UBND-NC ngày 12/5/2023), trong đó:

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32 là: 21 chỉ tiêu.

– Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 là: 19 chỉ tiêu.

– Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 là: 12 chỉ tiêu.

Xem chi tiết tại văn bản dưới đây