Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/TB-PGDĐT 18/01/2024 Thông báo, Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa năm 2024
04/PGDĐT 05/01/2023 Thông báo, Thông báo: Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa năm 2023