Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 của UBND tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Thực hiện Công văn số 1440/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung thời gian năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã ban hành Công văn số 185/PGDĐT ngày 17/8/2022 triển khai đến tất cả các đơn vị trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc thực hiện khung thời gian năm học 2022 – 2023 do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

   Theo đó, tất cả các đơn vị trường học sẽ tựu trường vào ngày 30/8/2022. Riêng đối với lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8/2022. Khai giảng năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 05/9/2022 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 06/9/2022.

   Thời gian học kỳ I của năm học này sẽ được kết thúc trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học 2022-2023 trước ngày 31/5/2023; Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 20/6/2023. Các trường hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.

   Năm học mới sắp đến gần, hiện nay toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện Tư Nghĩa cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về trường, lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ, … để bước vào năm học mới với chủ đề “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”./.