QUẢNG NGÃI: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025 tại Quyết định số 164/QĐ-UBND. Theo đó, đối với các trường tổ chức thi tuyển, sẽ tổ chức các môn thi cụ thể như sau:

Trường PTDTNT THPT tỉnh thi 2 môn: Ngữ văn và Toán.

Trường THPT công lập thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Trường THPT chuyên Lê Khiết tổ chức thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

Đặc biệt, từ năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Lê Khiết không tuyển và tổ chức lớp không chuyên trong trường.

Văn bản cụ thể: