Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Khiết năm học 2024-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/02/2024, trường THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi) đã ban hành Công văn số 71/LK để thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Khiết năm học 2024-2025.

Theo đó, năm học 2024 – 2025, trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển sinh 12 lớp chuyên với 420 học sinh. Cụ thể như sau:

+ 02 lớp chuyên Toán học: 70 học sinh;

+ 01 lớp chuyên Vật lý: 35 học sinh;

+ 01 lớp chuyên Hóa học: 35 học sinh;

+ 01 lớp chuyên Sinh học: 35 học sinh;

+ 01 lớp chuyên Tin học: 35 học sinh;

+ 02 lớp chuyên Ngữ văn: 70 học sinh;

+ 01 lớp chuyên Lịch sử: 35 học sinh;

+ 01 lớp chuyên Địa lý: 35 học sinh;

+ 02 lớp chuyên tiếng Anh: 70 học sinh.

Nội dung Công văn cụ thể như sau: