Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Hệ thống tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng và tư vấn tâm lý của trẻ em thông qua Hộp thư “Lắng nghe em nói”

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỘP THƯ “LẮNG NGHE EM NÓI” – HỆ THỐNG TIẾP NHẬN Ý KIẾN, NGUYỆN VỌNG VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM
   Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, giúp trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng Hệ thống tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng và tư vấn tâm lý của trẻ em thông qua Hộp thư “Lắng nghe em nói” được đăng tải trên hệ thống website của Tỉnh đoàn
   Đường links Hộp thư “Lắng nghe em nói”: Click tại đây.
* Hộp thư “Lắng nghe em nói” là nơi các em thiếu nhi có thể trình bày những ý kiến, nguyện vọng của mình về tất cả các vấn đề trong cuộc sống cũng như trong học tập.
* Hộp thư “Lắng nghe em nói” cũng là nơi tư vấn tâm lý cho các em về những câu chuyện thầm kín, những băn khoăn, … mà các em chưa biết bày tỏ cùng ai.