Tỉnh Quảng Ngãi: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/3/2023, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Theo đó, đối với hình thức thi tuyển, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung, học sinh thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024 sẽ thi những môn sau:

– Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi 2 môn: Ngữ văn và Toán.

– Trường THPT chuyên Lê Khiết tổ chức thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

– Trường THPT công lập thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Chi tiết xem tại file dưới đây.