Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi tuyển sinh lớp 10, năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2024 – 2025, trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi (trường dân tộc nội trú tỉnh) tuyển sinh 138 em học sinh vào lớp 10 THPT.

Chi tiết cụ thể xem tại kế hoạch đính kèm: