Trường THCS Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận và cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 kể từ ngày 21/12/2023

Lượt xem:

Đọc bài viết