Tư Nghĩa: Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Ngày 12/6/2023, UBND huyện Tư Nghĩa đã ban hành Quyết định số 3362/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, năm học 2023 – 2024.

   Theo đó, trước thời gian tuyển sinh, yêu cầu Hội đồng tuyển sinh của trường phối hợp với UBND và Công an xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, lập danh sách trẻ 06 tuổi (đối với tuyển sinh vào lớp 1) và trẻ 11 tuổi (đối với tuyển sinh vào lớp 6) để chủ động đối chiếu, xác thực thông tin nơi cư trú trong quá trình tuyển sinh; riêng đối với các độ tuổi khác nằm trong diện tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của trường lập danh sách gởi Công an xã, thị trấn để rà soát, xác thực thông tin nơi cư trú (tuyệt đối không yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đi xác minh). Đối với các trường hợp không hợp lệ, Hội đồng tuyển sinh của trường cần thông tin và hướng dẫn kịp thời cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh để cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ, đăng ký dự tuyển cho học sinh tại trường phù hợp, đảm bảo quy định./.

Nội dung Quyết định cụ thể: