Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/TB-PGDĐT 18/01/2024 Thông báo, Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa năm 2024
1188/QĐ-UBND 08/08/2023 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
12/QĐ-PGDĐT 17/01/2023 Quyết định, Phân công cán bộ, công chức, viên chức trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
03/QĐ-PGDĐT 05/01/2023 Quyết định, Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân
04/QĐ-PGDĐT 05/01/2023 Quyết định, Quyết định Ban hành Nội quy tiếp Công dân
04/PGDĐT 05/01/2023 Thông báo, Thông báo: Lịch tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa năm 2023
1176/QĐ-UBND 25/08/2022 Quyết định, Quyết định V/v Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 – 2022
1074/QĐ-UBND 12/08/2022 Quyết định, Quyết định V/v ban hành khung kế hoạch năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
3636/QĐ-UBND 27/07/2022 Quyết định, Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022
2229/SGDĐT-CTTTCNTX 08/12/2021 Về việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51
2187/SGDĐT-VP 01/12/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động của Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»