Thông tin các kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình chuẩn hoá thông tin thuê bao

Thông tin các kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình chuẩn hoá thông tin thuê bao

Lượt xem:

Để hạn chế việc lợi dụng việc thông báo chuẩn hóa thông tin thuê bao để thực hiện các hành vi lừa đảo, sau đây là các kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông sử dụng để nhắn tin, gọi điện, chăm sóc khách hàng liên quan đến công tác chuẩn hóa thông tin thuê bao di động: Viettel – Tên hiển thị khi nhắn tin mời [...]
Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Lượt xem:

Luật Cư trú có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Tại khoản 3, Điều 38 quy định: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022”. Như vậy, kể từ ngày hôm [...]
Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục huyện Tư Nghĩa

Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, giáo dục là một trong những ngành được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đầu tiên.           Trong những năm gần đây, để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, ngành Giáo dục huyện Tư Nghĩa đã tập trung vào [...]
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID

Lượt xem:

[...]
Sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19.

Sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19.

Lượt xem:

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2069/SGDĐT-VP ngày 16/11/2021, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19. Theo đó, ngành giáo dục huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm [...]