Hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 bằng hình thức trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025 sẽ được thực hiện qua trang web: https://quangngai.tsdc.edu.vn/

Dưới đây là hướng dẫn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025 dành cho cha mẹ học sinh.